• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 20 Mart 2019
  • 07:02
  WhatsApp
EMPATİ 11 Ocak 2019, Cuma

                                

 “Empati” bugün,  psikiyatride  ve   psikolojide adından sıklıkla söz edilen önemli bir kavramdır.

Meslek yaşamı boyunca empatiyi çeşitli şekillerde tanımlamış olan Rogers’ın 70 li yıllarda ulaştığı empati anlayışı en kapsamlı empati olarak günümüze ulaşmıştır.

Tanım genel çizgileriyle şöyledir; bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun bakış açısıyla bakması,  o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona anlatma sürecine “empati” denilmektedir. (Rogers, 1970 ve 1983,  çev. Akkoyun)

Kısaca “iletişim” adına verebileceğimiz bilgi alışverişi, yaşamdaki önemli  olaylardan bir tanesidir.

Canlılar  varlıklarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zorundadırlar. Bütün canlıların ihtiyaç duymuş olduğu iletişimin insan yaşamında da yeri bambaşkadır. insan bu yüzden sosyal bir varlıktır iletişim onun için en büyük ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü insan, diğer canlılardan farklı olarak, sürdürmekte olduğu iletişimi inceleme ve geliştirme şansına  sahiptir. Bundan şüphe yoktur ki diğer canlılar da biz ne kadar görmesek de kendi aralarında iletişim kurdukları muhakkaktır. Ancak tüm canlılar içinde sadece “insan” birbirinin rolüne bürünüp, birbiriyle ampati kurma şansına sahiptir. Bu şansımızı iyi kullanmamız gerekmektedir. Empati anlayışına sahip olmak, çatışmaksızın iletişimde bulunmak ve bunu sürdürmek ciddi çabalar istemektedir.

Empati yapacak kişi kendisini karşısında kinin yerine koyabilmeli,  olaylara onun bakış açısıyla bakabilmelidir. Karşısındaki kişinin fenomenolojik alanına girebilmelidir. Hepimizin kendi yaşantımız doğrultusunda inşa ettiğimiz birer fenomenolojik alanı vardır. Yani hepimiz hayata kendi özgün bakış açımızla bakarız. O zaman nasıl karşısı dakini anlayacağız derseniz anlamak için kendi tarafımızdan anlamak isteğimiz kişini tarafına geçersek onun penceresinden bakıp onun bakış açısıyla bakarsak ne demek istediğini ne düşündüğünü anlamış olacağızdır.

Şüphesiz bunları yapabilmek için de öncelikle belli bir bilgi birikimine sahip olunması gerekmektedir. Bu yüzde okumak elzemdir.

Eskiden beş kitap okuyunca alim olunurdu, günüzmüzde 15 gün kitap okumayınca cahil oluyoruz. Cehaletten kurtulmanın tek yolu okumaktır!