• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 17 Şubat 2019
  • 18:42
 
“Sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarlar korunmalıdır”

TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman'ın yaşanan ekonomik kriz ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklaması

(Haber Merkezi)- TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan krizin nedenini AKP’nin yanlış ekonomi politikaları olarak açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşandığını kaydeden Salman, “Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyoruz” dedi.

NEOLİBERAL POLİTİKALAR

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Salman, “Yaşadığımız büyük krizi basitçe kur artışı olarak adlandırmak ve sebebini de dış güçlere bağlamak doğru değildir. Bu krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal politikalardır” diye konuştu. Yıllardır TMMOB’nin bu ülkenin krize doğru sürüklendiğini söylediğine işaret eden Salman, şöyle konuştu: “Türkiye’yi ekonomik olarak savunmasız hale getiren,16 yıldır bu politikaları ısrarla uygulayan AKP iktidarı yaşanan krizin baş sorumlusudur. Pervasızca özelleştirmeler yapılmış, ülkemiz rantiye bataklığına sürüklenmiş, üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları almıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük hizmetler sektörüne yönlendirilmiştir. Uygulanan ekonomi politikaları bu ülkede sömürüyü, yağmayı, talanı, adaletsizliği pekiştirmiştir. Türkiye ekonomisi halkın çıkarlarına göre değil, zenginlerin daha da zenginleşmesi üzerine kurulmuştur. En ufak bir durumda yaşanan bu krizler, işte bu ekonominin doğal sonucudur. Gelinen nokta sadece halkın alım gücünü düşürmekle kalmıyor, geniş çaplı bir işsizleşme ve yoksullaşma yaşanmasına neden oluyor.

AKP, EKONOMİK KRİZİ BASKICI, TEHDİTKAR YÖNTEMLERLE ÖRTBAS ETMEK İSTİYOR

AKP’nin özellikle seçimler öncesinde tüketimi artırmaya yönelik savurgan adımları ve borçlanmayı özendiren kredi politikaları krizin daha da büyümesine neden olmuştur. Krizi asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin antidemokratik, baskıcı ve hukuk dışı politikalarıdır. Ekonomik krizle mücadeleyi bile aklıselim yöntemlerle değil, baskıcı, tehditkâr yöntemlerle örtbas etmek istemektedir. Yaşadığımız krizin nedenini dış güçlere bağlayan AKP’nin krizle mücadele gibi bir yönelimi olmadığının en önemli delili açıklanan 100 Günlük İcraat Programı’dır. Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek bu krizden kurtulmanın mümkün olmadığı açıktır. Yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

 INCLUDEPICTURE "https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif" \* MERGEFORMATINET 

 


Yorumlar (1)