• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 25 Mayıs 2019
  • 05:39
  WhatsApp
Sağlık çalışanları ‘Beyaz Eylem’de

ADANA TOROS GAZETESİ

 

 

(HABER MERKEZİ) - Hekim ve sağlık çalışanları Dr. Ersin Arslan’ın öldürülme yıldönümü olan 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmesi için ‘Beyaz Eylem’ yaptı. Sabah saatlerinde sağlık kurumlarında öldürülen hekimler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan hekim ve sağlık çalışanları daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi önünde buluşarak basın açıklaması yaptı.

Adana Tabip Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Veteriner Hakimler Odası, Adana Barosu, Adana TMMOB IKK, SES, Genel Sağlık iş, Türk Sağlık Sen, Anadolu Ebeler Derneği, Dev Sağlık İş, Pratisyen Hekimler Derneği yönetici ve üyelerinin destek verdiği ‘Beyaz Eylem’de şiddeti protesto ederek yakalarına siyah kurdela taktılar.

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız sağlık hizmeti üretirken yaşamlarını kaybettiler” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Hilal, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Dr. Edip Kürklü 21 Temmuz 1988 tarihinde tedavi ettiği hastasının yakını tarafından katledildi. Dr. Göksel Kalaycıoğlu 12 Kasım 2005 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi’nde uzun süredir tedavisi için uğraştığı bir hastanın yakını tarafından öldürüldü. Dr. Ersin Arslan sonradan kendi adını alacak olan Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde uzun süredir tedavisini sürdürdüğü bir hastasının yakını tarafından 17 Nisan 2012 yılında vahşice katledildi. Dr. Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde yargıda çok sayıda dosyası bulunduğu halde hastanede çalışan bir kişi tarafından katledildi. Dr. Aynur Dağdemir ise 19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da bir özel hastanede cinayete kurban gitti. 29 Mart 2017 tarihinde Dr. Hüseyin Ağır Aksaray’da çalıştığı ASM’de saldırıya uğradı ve vahşice öldürüldü. Dr. Fikret Hacıosman 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da çalıştığı bir özel hastanede hastası tarafından öldürüldü.

Sağlık sektöründeki ölümler cinayetlerle de kalmadı. Çalışma koşullarının ağırlığı ve idari baskılar yüzünden Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012 tarihinde Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kendi yaşamına son verdi.”

Hilal, 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa taleplerinin hayata geçirilmesinin talep etti. Açıklamanın ardından katılımcılar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti alkışlarla bir kez daha protesto etti.


Yorumlar (1)