• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 22 Şubat 2019
  • 17:12
 
Hilal: Doktorlara tehdit var

Adana Seyhan Devlet Hastanesi (ASDH) Acil servisinde çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik Sosyal medya da hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yayınlanması üzerine harekete geçen Adana Tabip Odası ve SES yöneticileri ASDH Acil Servisi’nde incelemede bulundu.

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, YK Üyeleri Dr. Ayşe Nur İzol Torun, Dr. Enis Akyüz, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş ve SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel’den oluşan bir heyet ASDH Acil servisini ziyaret ederek hekim ve sağlık çalışanlarıyla görüşerek yaşanan sorunları ve çözüm önerileri hakkında, hastane çalışanlarıyla görüşmelerde bulundu.

 


Yorumlar (1)