• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 22 Şubat 2019
  • 13:14
 
CHP eşit, adil ve engelsiz bir Türkiye için çalışıyor

CHP eşit, adil ve engelsiz bir Türkiye için çalışıyor

 

(Haber Merkezi)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Emek Bürolarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güngör Geçer, CHP’nin kurulduğu günden bu yana her zaman haksızlığa uğrayan, dezavantajlı kesimin yanında olduğunu belirterek, “Eşit, adil, herkesin mutlu olduğu, engelsiz  ve insanca yaşadığı bir Türkiye umudumuzu gerçekleştirmek için bu zamana kadar çalıştık ve daha fazla çalışmaya kararlıyız” dedi.

ENGELLİ İSTASİSTİKLERİ GÜNCEL DEĞİL

Geçer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de kaç engelli olduğu, engellilerin ne oranda iş gücüne katılabildiği, katılanların ve katılamayanların mesleki, eğitimsel ve cinsiyet dağılımlarının ne olduğunun güncel olarak bilinmediğine dikkati çekti.

Resmi raporlar ile istatistiklerde birbirinden çok farklı sayıların açıklandığını belirten Geçer, 2012 yılında yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 5.5’inin görme, yüzde 4.7’sinin işitme, yüzde 4.5’inin ise yürüme sorunu yaşadığının saptandığını bildirdi. Bu rakamlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 12.29’unun engelli olduğuna işaret eden Geçer, “Yurttaşların eşitliği anayasanın bir hükmü olmasına karşın engellilerin diğer bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden mahrum edildikleri küresel düzeyde kabul edilmektedir” diye konuştu.

ENGELLİLERİN DÖRT TEMEL SORUNU

Engellilerin “erişim, sağlık, eğitim ve istihdam” olmak üzere 4 temel sorununun olduğunu aktaran  CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güngör Geçer, şöyle devam etti:

“2005 yılında yürürlüğe giren ve engellilerin erişim sorununu 7 yılda çözmeyi öngören yasanın üzerinden 13 yıl geçmiş ancak hala erişim sorunu çözülmemiştir. Bu sorun tüm haklara erişimin ön koşuludur. Amasız, fakatsız erişilebilirlik sorunu ivedilikle çözülmelidir. Yaşam hakkıyla doğrudan ilintili bir hak olan sağlık alanında yaşanan özelleştirmelerle birlikte ne engelli ne de engelsiz yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti alabilme olanağı kalmamıştır. SUT’taki kısıtlamalar, katkı payı istenmesi, kaliteli tıbbi cihaz ve malzemelerin karşılanmaması ve bir yılı bulan randevu alma sorunlarıyla sağlık hakkı ihlal edilmektedir. Ülkemizdeki kadın engellilerin yüzde 54.9’u, erkek engellilerin yüzde 32.1’i okur yazar değildir. Engelliler içerisinde lise ve üzeri eğitim düzeyi oranı yüzde 7.7’de kalmıştır. Okuryazar olabilmek birçok temel hak ve özgürlüklere ulaşabilmek için eğitime ihtiyaç duyan çocukların özel eğitim hakları yaş, saat sınırlaması, rapor alma zorluğu ve nitelikle personel gibi nedenlerle ihlal edilmektedir. Ayrıca engellilerin sadece yüzde 20’si işgücüne katılabilmektedir. Bunların da en az yüzde 20’si iş bulamamaktadır. Dolayısıyla milyonlarca kişi işsizdir.”

 


Yorumlar (1)