• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 19 Mayıs 2019
  • 19:32
  WhatsApp
Baro'dan Kadın Emeği ve Hakları Paneli

ADANA TOROS GAZETESİ

 

(HABER MERKEZİ)-8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı çerçevesinde Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Kadın Emeği ve Hakları” başlıklı Panel Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda yapıldı.

Panele Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Genel Sekreter Av. Semih Gökayaz, Sayman Av. İlknur Önal, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ayşe Duygu Özgüven, Av. Nevzat Elçi, Av. Furkan Kılıç, Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Av. Miyesser Ersalan Önenli ve Av. Timur Ortatepe katıldılar.

Açılışta konuşan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük,  Türkiye’de kadın hareketinin tarihsel gelişim sürecini aktardı. Türkiye’de kadın sorununun giderek karmaşık bir hal aldığını, yapılan istatistiklerin bu görüşü doğruladığını ifade etti.

Kadın bir birey olarak kabul edilmedikçe, kadın erkek eşitliği önündeki engeller kaldırılmadıkça bu sorunun çözülemeyeceğini hatırlatan Baro Başkanı Av. Veli Küçük, uluslararası sözleşmeleri tanımak ve imzalamanın da yeterli olmadığını, bunları içselleştirmedikçe çağdaşlaşmamızın mümkün görülmediğini bildirdi.

Oturumu yöneten Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceyda Esay Büyükdağ, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un getirdiklerine ilişkin görsel bir sunum yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı temel sorunları genel hataları ile ele alındı. Medyadaki kadın haberleri üzerinden yapılan yanlışlar örneklerle sunuldu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu (Kadın Emeği, Hakları ve Örgütlenme), Doç. Dr. Esra Köten (Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği), Doç. Dr. Sevilay Çelenk (Erkek Şiddeti ve Medya) ve Dr. Öğr. Üyesi Sezer Ayvaz (Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Dil ve Siyaset) konularında tebliğde bulundular.

Çok sayıda katkı ve sorularla konu uzun süre tartışıldı.


Yorumlar (1)