• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 22 Mayıs 2019
  • 16:51
  WhatsApp
Bankamatikçi AVI BAŞLADI Başkan Karalar bankamatikçi ve verimsiz işçilerin belirlenmesi için genelge yayınladı

ADANA TOROS GAZETESİ

 

 

 

 

 

Seçim öncesi ve seçildikten sonra, Adana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerindeki ihtiyaçtan çok fazla alınan ve işe gelmeden maaş ödenen personeli belirleyip işlerine son vereceğini birkaç kez  ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar düğmeye bastı.

ÇİFTE GENELGE

Büyükşehir Belediye Başkanı önce Belediye çalışanlarının sayılarının, yaptıkları işlerin, eğitim düzeylerinin, sosyal durumlarının ve aldıkları ücretlerin belirlenmesi için 2 genelge yayınladı. Belediye Daire Başkanlıklarına ve bağlı birimleriyle, ASKİ, ULAŞIM A.Ş., İMAR A.Ş. BeldeTAŞ, ÇUFAŞ ve Altınkoza gibi belediye şirketlerine gönderilen genelgelerde gerekli tesbitlerin yapılarak gönderilmesi istendi.

VERİMSİZ VE EMEKLİLER

Karalar’ın yayınladığı ilk genelgede ‘İş verimi yetersiz olanlar’ ile ‘Emekliler ya sda emeklilik yaşı gelmiş olanlar’ hedef alınıyor. Belediyeye yakın kaynaklara göre, Büyükşehir Belediyesinin 22 bine yaklaşan çalışanının 2 bin civarında bu vasıfta olanlar var. Tesbitler yapıldıktan öncelikle verimsizler ile emeklilerin işine son verilmesi bekleniyor.

GENELGE ÖZETİ

Zeydan Karalar’ın talimatıyla hazırlanan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Ulaşım A.Ş.İmar A.Ş., Beldetaş A.Ş., Çufaş A.Ş. ve Altınkoza A.Ş.’ye gönderilen genelgede ‘4857 sayılı iş kanununun 29 maddesi gerekleri yerine getirilerek sosyal seçim kriterleri de uygulanmak suretiyle, aynı işi yapan işçiler arasında iş verimi ve işine özen gösterenlerin belirlenmesi suretiyle tesbit ve fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesi’ istendi.

ŞİRKET GENELGESİ

ASKİ’ye gönderilen genelgede ise, çalışmadığı halde maaş alan, işe hiç gelip gitmeyen (bankamatikçi) personelin belirlenmesi için, ASKİ ve bağlı birimlerinde çalışıyor görünen personelin isimleri, kimlik ve ikamet bilgileri, maaş bordroları, adlarına zimmetli masa-sandalye, telefon ve benzeri eşyaların listesi, işe gelip gittiklerine dair kayıtların acilen çıkartılması istendi.


Yorumlar (1)